بایگانی دسته: آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها

کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی

با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی بسته هستند

کنوانسیون حقوق معاهدات ( بخش دوم )

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق معاهدات ( بخش دوم ) بسته هستند

کنوانسیون حقوق معادهدات ( بخش اول )

با اجرای : محمد گلستان جو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق معادهدات ( بخش اول ) بسته هستند

ممنوعیت کاربرد سلاح های ممنوعه علیه غیر نظامیان

با اجرای : مریم مرادی – محمد گلستان جو

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای ممنوعیت کاربرد سلاح های ممنوعه علیه غیر نظامیان بسته هستند

پیمان منع – تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای

با اجرای : لیدا اشجعی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پیمان منع – تولید و تکثیر سلاحهای هسته ای بسته هستند

کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش سوم )

با اجرای : لیدا اشجعی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش سوم ) بسته هستند

کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش دوم )

با اجرای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش دوم ) بسته هستند

کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش اول )

با اجرای : لیدا اشجعی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون تنوع زیستی ( بخش اول ) بسته هستند

کنوانسیون تغییرات آب و هوا (UNFCCC)

با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون تغییرات آب و هوا (UNFCCC) بسته هستند

آشنایی با معاهدات بین المللی زیست محیطی ( قسمت اول )

با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای آشنایی با معاهدات بین المللی زیست محیطی ( قسمت اول ) بسته هستند