بایگانی دسته: فراخوان جلسات آموزشی

جلسه هم اندیشی با ترکیه و اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۲ مارس ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با ترکیه و اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای جهانگیر گلزار ( ۲۸ مارس ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش با مفاهیم حقوق بشر ۲۸ مارس ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای جهانگیر گلزار ( ۲۸ مارس ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۲ آپریل ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه ۲ آپریل ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۲ آپریل ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۱۲ مارس ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماه مارس ( ۱۲ مارس )

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۱۲ مارس ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای منوچهر شفایی ( ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش کارگاهی برای گفت و گو ۲۸ فوریه ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای منوچهر شفایی ( ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش جلسه هم اندیشی ۲۲ فوریه ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ ) بسته هستند

فراخوان مجمع عمومی کانون ( ۵ فوریه ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ۵ فوریه ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان مجمع عمومی کانون ( ۵ فوریه ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ )

۰۱ ۲۵ ۲۰۱۷ Amoozesh

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ ) بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ بسته هستند

فراخوان جلسه ۲۲ نوامبر

۱۱-۲۲-amoozesh

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ۲۲ نوامبر بسته هستند