بایگانی دسته: فراخوان جلسات آموزشی

جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ ( ۳۱ جولای ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در برنامه هم اندیشی ۳۱ جولای ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ ( ۳۱ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی ) ۲۵ جولای ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۲ جولای ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲ یولی ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۲ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن ( ۳۰ جوئن ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش ۳۰ یونی ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن ( ۳۰ جوئن ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو فرح دوستدار ( ۲۷ جوئن ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه اموزشی) ۲۷ یونی ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو فرح دوستدار ( ۲۷ جوئن ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی، هسن، نوردراین وستفالن ( ۳۱ مای ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش ۳۱ مای ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی، هسن، نوردراین وستفالن ( ۳۱ مای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۴ جوئن ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه ۴ یونی ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۴ جوئن ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۵ مای ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۵ مای ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۵ مای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با اندونزی – گیسن – بادن وورتمبرگ ( ۲۶ آپریل ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش ۲۶ آپریل ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با اندونزی – گیسن – بادن وورتمبرگ ( ۲۶ آپریل ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای حمید حمیدی ( ۲۸ آپریل ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش ۲۸ آپریل ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای حمید حمیدی ( ۲۸ آپریل ۲۰۱۷ ) بسته هستند