بایگانی دسته: فراخوان جلسات آموزشی

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب امیر نیلو ( ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ )

فراخوان جلسه کارگاه آموزشی کمیته آموزش و پژوهش در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب امیر نیلو ( ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ( ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ )

فراخوان جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ( ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه مجمع عمومی کانون ( اول اکتبر ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (اکتبر ۲۰۱۷ )

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه مجمع عمومی کانون ( اول اکتبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ( ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ )

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (جلسه هم اندیشی) ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ( ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو مریم پورحسینی ( ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ )

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو مریم پورحسینی ( ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت دکتر زهرا ارزجانی ( ۲۹ آگوست ۲۰۱۷ )

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۹ آگوست ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت دکتر زهرا ارزجانی ( ۲۹ آگوست ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با اندونزی – اتریش – نوردراین وستفالن (۳۱ آگوست ۲۰۱۷ )

فراخوان جلسه کمیته آموزش و پژوهش ( جلسه هم اندیشی) ۳۱ آگوست ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با اندونزی – اتریش – نوردراین وستفالن (۳۱ آگوست ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه مجمع عمومی کانون ( ۶ آگوست ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ۶ آگوست ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه مجمع عمومی کانون ( ۶ آگوست ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ ( ۳۱ جولای ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش در برنامه هم اندیشی ۳۱ جولای ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ ( ۳۱ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی ) ۲۵ جولای ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند