بایگانی دسته: آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 )

تشریح ماده ۷ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی خانم مرادی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۷ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

تشریح ماده ۵ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی آقای صیاد

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۵ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

تشریح ماده ۶ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی خانم مرادی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۶ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۵

جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۵ با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر در اتاق پالتاک این کمیته نیز برگذار گردید,دوستان عزیز میتوانند گزارش صوتی برنامه  اجرا شده در این نشست را از فایل  ضبط شده زیردریافت کنند.

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۱۵ بسته هستند

تشریح ماده ۳ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی خانم مرادی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۳ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

زن در جوامع اسلامی:

ادامه سخنرانی خانم دکترجیلانی  

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای زن در جوامع اسلامی: بسته هستند

زن در جوامع اسلامی:

سخنرانی خانم دکتر جیلانی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای زن در جوامع اسلامی: بسته هستند

تاریخچه حقوق بشر:

سخنرانی خانم رزا خلیلی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تاریخچه حقوق بشر: بسته هستند

تشریح ماده ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

سخنرانی خانم پور حسینی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

تشریح ماده ی ۱و۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

سخنرانی خانم پورحسینی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ی ۱و۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند