بایگانی دسته: آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 )

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش (۲۳ دسامبر ۲۰۱۶)

این جلسه در تاریخ  ۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ در ساعت ۱۷ بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک آموزش و پژوهش  برگزار گردید. حاضرین در این جلسه بانوان : مریم پورحسینی – مریم مرادی –  لیدا اشجعی – زرین تاج الیاسی – … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش (۲۳ دسامبر ۲۰۱۶) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش (۲۲ نوامبر ۲۰۱۶)

 این جلسه در تاریخ ۲۲ نوامبر  ۲۰۱۶ در ساعت ۱۷ بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک آموزش و پژوهش  برگزار گردید. حاضرین در این جلسه بانوان : مریم پورحسینی – مریم مرادی  –  جعفری –  لیدا اشجعی –مونیکا قریشی–دلارام دره … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش (۲۲ نوامبر ۲۰۱۶) بسته هستند

گزارش جلسه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶  با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : مریم پورحسینی – مریم مرادی – لیدا اشجعی – الیه رحمانی – … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶ بسته هستند

گزارش جلسه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : مریم پور حسینی – مریم مرادی – الیه رحمانی – لیدا اشجعی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶ بسته هستند

گزارش جلسه ۲۳ آگوست ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : بانوان : مریم پور حسینی – مریم مرادی – زرین تاج … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ بسته هستند

گزارش جلسه ۲۳ جولای ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ جولای ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : مریم پور حسینی – زرین تاج الیاسی – دلارام دره شویی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۳ جولای ۲۰۱۶ بسته هستند

گزارش جلسه ۲۵ می ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۵ می ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : مریم پورحسینی – مریم مرادی – لیدا اشجعی – بهناز … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۵ می ۲۰۱۶ بسته هستند

گزارش جلسه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶

جلسه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ در ساعت ۱۵ بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. سخنرانان جلسه منوچهر شفایی : معرفی انواع دولتها و حکومتها (حکومت مشروطه سلطنتی) مریم پورحسینی : بررسی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ بسته هستند

تشریح ماده ۹ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی خانم مرادی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۹ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

تشریح ماده ۸ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی آقای صیاد

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۸ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند