بایگانی دسته: شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرح ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده دهم، حق دسترسی به عدالت حق دسترسی به عدالت، یکی از حقوق اساسی انسان ها است. هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گردد. اینکه برای برگزاری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده نهم، به آزاد بودن انسان ها و حراست از این حق اختصاص دارد. حق آزادی یک انسان زمانی که او را دستگیر می کنند و یا به تبعید می فرستند، نقض می شود. دستور زندانی کردن یا تبعید یک … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده هشتم: حق دسترسی به دادگاه و رسیدن به عدالت حق دسترسی به عدالت، یکی از حقوق اساسی انسان ها است. هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازده زمانی معقول برخوردار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده هفتم: برابری در مقابل قانون همه انسان ها در مقابل قانون برابر هستند. نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها نیز باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، پول یا موقعیت اجتماعی، به نوع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

بدون درک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، شناخت تناقضات درونی قوانین اساسی کشور و آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ملت ممکن نخواهد بود . 

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار ، یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد . 

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده چهارم  اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت . بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است . 

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۳: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است . ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسانی، یعنی «حق زندگی کردن» اشاره می کند . در این بند، به سادگی بیان می شود که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به «برابری» بین انسان ها تاکید می کنند. پایه و اساس ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، این است که هر انسانی از مواد و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر

پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم به تصویب رسید و اما این اعلامیه چیست و هدف … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند